miui14开发版公测包(卡刷)合集

作者:晓白pos网 发布时间:2022-12-18 19:56:14

没发就是没有,同步官方更新

有开发版资格的,可在官方渠道升级

没有资格的,可以通过第三方rec刷入

或者看下面这篇文章[postsbox post_id="6616"]

Xiaomi 12S Ultra https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_THOR_V14.0.22.12.5.DEV_22c8a9149e_13.0.zip

Xiaomi 12S Pro https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_UNICORN_V14.0.22.12.5.DEV_a29b4feeba_13.0.zip

Xiaomi 12S https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_MAYFLY_V14.0.22.12.5.DEV_1ac01f9c78_13.0.zip

Xiaomi 12 Pro https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_ZEUS_V14.0.22.12.5.DEV_0307382815_13.0.zip

Xiaomi 12 Pro Dimensity天玑版 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_DAUMIER_V14.0.22.12.5.DEV_a1f53837b0_13.0.zip

Xiaomi 12 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_CUPID_V14.0.22.12.5.DEV_10c73dca89_13.0.zip

Xiaomi 12X https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_PSYCHE_V14.0.22.12.5.DEV_8152c263ad_13.0.zip

Xiaomi MIX 4 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_ODIN_V14.0.22.12.5.DEV_8718bbdbae_13.0.zip

Mi 11 Ultra / Pro https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_STAR_V14.0.22.12.5.DEV_7c031b702e_13.0.zip

Mi 11 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_VENUS_V14.0.22.12.5.DEV_b4b4b2f6a2_13.0.zip

Mi 11 Lite青春版 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_RENOIR_V14.0.22.12.5.DEV_bee83f0023_13.0.zip

Xiaomi CIVI 1S https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_ZIJIN_V14.0.22.12.5.DEV_c1b26838d0_13.0.zip

Xiaomi CIVI https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_MONA_V14.0.22.12.5.DEV_30f4bb5284_13.0.zip

Mi 10S https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_THYME_V14.0.22.12.5.DEV_d1f7173084_13.0.zip

Redmi K50 Ultra https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_DITING_V14.0.22.12.5.DEV_d8f1bf7174_13.0.zip

Redmi K50 Gaming游戏版 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_INGRES_V14.0.22.12.5.DEV_723e571a2a_13.0.zip

Redmi K50 Pro https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_MATISSE_V14.0.22.12.5.DEV_c34a685d7b_13.0.zip

Redmi K40S https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_MUNCH_V14.0.22.12.5.DEV_d80c142312_13.0.zip

Redmi K40 Pro / Pro+ https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_HAYDN_V14.0.22.12.5.DEV_1717a326c3_13.0.zip

Redmi K40 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_ALIOTH_V14.0.22.12.5.DEV_3a483d1c30_13.0.zip

Redmi K40 Gaming https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_ARES_V14.0.22.12.5.DEV_9ce65836f3_13.0.zip

Redmi Note 11T Pro / Pro+ https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_XAGA_V14.0.22.12.5.DEV_745241ea26_13.0.zip

Redmi Note 11 Pro / Pro+ https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_PISSARRO_V14.0.22.12.5.DEV_de88708958_13.0.zip

Redmi Note 10 Pro https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_CHOPIN_V14.0.22.12.5.DEV_3538f091b2_13.0.zip

Redmi K50 https://hugeota.d.miui.com/V14.0.22.12.5.DEV/miui_RUBENS_V14.0.22.12.5.DEV_7538561334_13.0.zip

标签:, , , , ,

联系邮箱:ert5tyx@163.com(三个工作日内处理)
Copyright © 2020 · 晓白pos网 皖ICP备2022013394号-7